Preparació nivell C1 (Suficiència) de Valencià (UPV)

Start Date
No sessions available
Preparació nivell C1 (Suficiència) de Valencià (UPV)
Free Course
Categories
Effort
Certification
Languages
Per a poder seguir el curs de manera profitosa i adequada cal tenir assolits els coneixements del nivell B2 (Intermedi) de valencià.
Misc

MOOC List is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Preparació nivell C1 (Suficiència) de Valencià (UPV)
En aquest curs es tracten alguns aspectes d’ortografia, morfologia i sintaxi que solen resultar complexos per a les persones que volen preparar-se per al nivell C1 (Suficiència) de valencià.

MOOC List is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

En el curs es treballen continguts lingüístics que suposen alguna dificultat en el nivell C1, com ara l’accentuació i la dièresi, les perífrasis verbals, els indefinits, les preposicions, els pronoms febles, els pronoms relatius i les conjuncions.
UNIDADES


Accentuació + dièresi

Les perífrasis verbals

Els indefinits

Les preposicions

Els pronoms febles

Pronoms relatius

Les conjuncions

finalMOOC List is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Free Course
Per a poder seguir el curs de manera profitosa i adequada cal tenir assolits els coneixements del nivell B2 (Intermedi) de valencià.

MOOC List is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.