Valencia

 

 


 

Customize your search:

E.g., 2017-09-13
E.g., 2017-09-13
E.g., 2017-09-13
Self-Paced

En aquest curs es tracten alguns aspectes d’ortografia, morfologia i sintaxi que solen resultar complexos per a les persones que volen preparar-se per al nivell C1 (Suficiència) de valencià.

Average: 9 (1 vote)
Self-Paced

En aquest curs es tracten alguns aspectes d’ortografia, morfosintaxi i lèxic que solen resultar complexos per a les persones que volen preparar-se per al nivell C2 (Superior) de valencià.

Average: 4 (2 votes)