Valencia

Sort options

Preparació nivell C2 (Superior) de Valencià (UPV)

En aquest curs es tracten alguns aspectes d’ortografia, morfosintaxi i lèxic que solen resultar complexos per a les persones que volen preparar-se per al nivell C2 (Superior) de valencià.

Preparació nivell C1 (Suficiència) de Valencià (UPV)

No sessions available
Preparació nivell C1 (Suficiència) de Valencià (UPV)
Free Course
Categories
Effort
Languages
En aquest curs es tracten alguns aspectes d’ortografia, morfologia i sintaxi que solen resultar complexos per a les persones que volen preparar-se per al nivell C1 (Suficiència) de valencià.