Preparació nivell C2 (Superior) de Valencià (UPV)

Start Date
No session Available
Preparació nivell C2 (Superior) de Valencià (UPV)
Free Course
Categories
Effort
Certification
Languages
Per a poder seguir el curs de manera profitosa i adequada cal tenir assolits els coneixements del nivell C1 (Suficiència) de valencià.
Misc

MOOC List is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Preparació nivell C2 (Superior) de Valencià (UPV)
En aquest curs es tracten alguns aspectes d’ortografia, morfosintaxi i lèxic que solen resultar complexos per a les persones que volen preparar-se per al nivell C2 (Superior) de valencià.

MOOC List is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

En el curs s’aborden dificultats específiques de nivell C2, com ara les grafies i la pronúncia de la essa sorda i la essa sonora, casos especials de l’article, diversos pronoms relatius més complexos, els temps verbals d’indicatiu i de subjuntiu, els usos incorrectes de les formes no personals, certs falsos sinònims i doblets lèxics, i alguns sistemes de formació de noms a partir de verbs.
UNIDADES


Essa sonora i essa sorda

L'article

Els pronoms relatius

Usos del temps verbals

Les formes no personals

Falsos sinònims i doblets lèxics

Formació de noms a partir de verbs

finalMOOC List is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Free Course
Per a poder seguir el curs de manera profitosa i adequada cal tenir assolits els coneixements del nivell C1 (Suficiència) de valencià.

MOOC List is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.