Spelling

Sort options

Preparació nivell C2 (Superior) de Valencià (UPV)

En aquest curs es tracten alguns aspectes d’ortografia, morfosintaxi i lèxic que solen resultar complexos per a les persones que volen preparar-se per al nivell C2 (Superior) de valencià.