Eugeni Alberola Bisbal

 

 


 

Eugeni Alberola Bisbal és llicenciat en Filologia Catalana i Diploma d’Estudis Avançats per la Universitat de València. Treballa actualment d’assessor lingüístic al Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València, on  du a terme tasques de coordinació de cursos de valencià i d’assessorament lingüístic, i participa en diversos projectes relacionats amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’ensenyament de llengües i en la traducció.
Customize your search:

E.g., 2017-09-22
E.g., 2017-09-22
E.g., 2017-09-22
Self-Paced

En aquest curs es tracten alguns aspectes d’ortografia, morfosintaxi i lèxic que solen resultar complexos per a les persones que volen preparar-se per al nivell C2 (Superior) de valencià.

Average: 4 (2 votes)