mini-MOOC Online Privacy (OpenLearning)

mini-MOOC Online Privacy (OpenLearning)
Free Course
Categories
Effort
Certification
Languages
Misc

MOOC List is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

mini-MOOC Online Privacy (OpenLearning)
"Hahaha ik hoop dat je flauwvalt en daarna in coma komt & dood gaat." Deze en ongeveer 1000 andere tweets zijn te zien in het kunstwerk van Jeroen van Loon, samen met de profielfoto's van de tienermeisjes die deze tweets de wijde wereld in sturen. Kill your darlings is een installatie die gebaseerd is op onze digitale samenleving. Het laat zien hoe beeldige, lieve engeltjes zomaar kunnen veranderen in ware monsters zonder grenzen.

MOOC List is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

De MOOC Mediawijsheid voor docenten en mediacoaches, wordt een digitale leergang mediawijsheid waarin alle thema's binnen dit onderwerp aan bod komen. De thema's zijn gebaseerd op de competentieniveaus mediawijsheid voor docenten van Mediawijzer.net.

In de Week van de Mediawijsheid lanceren we een Nederlandstalige mini-MOOC over het thema Online Privacy. Om potentiele deelnemers kennis te laten maken met deze vorm van leren.

Het doel van de MOOC mediawijsheid is om docenten en mediacoaches kwalitatief goede handvatten te bieden om hun competenties op het gebied van mediawijsheid te professionaliseren.

Tevens is het voor ons ook een proeftuin om te kijken of we op deze manier content toegankelijk kunnen maken.

MOOC List is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Free Course

MOOC List is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.