STARTS

Self Paced

Kesepaduan & Hubungan Etnik di Malaysia (OpenLearning)

Kursus ini membincangkan hubungan etnik di Malaysia dengan memfokuskan kepada perspektif kesepaduan sosial.

Topik-topik yang diliputi di dalam kursus ini adalah :

1) Senario kepelbagaian etnik di Malaysia.

2) Lensa kesepaduan sosial di Malaysia.

3) Asas pembinaan kefahaman wacana hubungan etnik.

4) Pengalaman harian dalam membina kesepaduan sosial.

Di akhir kursus ini, para pelajar akan dapat :

1) Memahami senario kepelbagaian etnik di Malaysia dari segi sejarah dan keadaan pada masa kini.

2) Menjelaskan perspektif kesepaduan sosial dalam memahami hubungan etnik di Malaysia.

3) Membincangkan konsep-konsep dan teori-teori asas yang membina kefahaman mengenai hubungan etnik secara amnya.

4) Mengaplikasi konsep-konsep dan teori-teori asas mengenai hubungan etnik dalam konteks Malaysia secara khususnya.