Etkili Konuşma (Effective Speaking) (Coursera)

Etkili Konuşma (Effective Speaking) (Coursera)
Course Auditing
Categories
Effort
Certification
Languages
Misc

MOOC List is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Etkili Konuşma (Effective Speaking) (Coursera)
Bu ders konuşmayı daha etkili hale getirecek temel özellikleri geliştirmeyi amaçlar. Doğru nefes, sesin iyi ve etkili kullanılması, doğru vurgu ve tonlamanın inceliklerinin farkedilmesi için gerekli bilgiler verilir, uygulamalar önerilir ve yapılır.

MOOC List is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Syllabus


WEEK 1

Nefes, Diyafram, Ses ve Uygulamalar

Doğru nefes, diyaframın tanıtılması, sesin kullanımı, iyi bir konuşmaya hazırlık için gerekli uygulamalar.


WEEK 2

Fonetik, Yazı ve Söyleyiş

Türkçe'nin Sesbilimi, yazı ve söyleyiş farkları, ünlü ve ünsüzlerin doğru kullanımı.


WEEK 3

Tempo, Durak ve Uygulamalar

Konuşmanın tekdüzeliğini kırmak için gerekli uygulamalar, tempo, durak gibi konuşmanın olmazsa olmazları üzerine çalışmalar.


WEEK 4

Vurgu ve Örnekler

Türkçe'de Vurgu üzerine uygulamalar, sık yapılan yanlışlarla ilgili örneklerin gösterilmesi.


WEEK 5

Tonlama, Vurgu ve Uygulamalar

Türkçe'de Tonlama örnekleri ve duygu çalışmaları.


WEEK 6

Genel Tekrar, Hazırlıksız Konuşma ve Uygulamalar

Konuların metinler yardımıyla tekrarı ve doğaçlama konuşma uygulamaları.



MOOC List is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Course Auditing
42.00 EUR

MOOC List is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.