Puberbrein (EMMA)

Start Date
No sessions available
Puberbrein (EMMA)
Free Course
Categories
Effort
Certification
Languages
Misc

MOOC List is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Puberbrein (EMMA)
Menselijke hersenen ontwikkelen zich gedurende de kindertijd en ook daarna. Pas na het 20ste jaar is de rijping van de hersenen volledig. De ontwikkeling van hersenen wordt beïnvloed door omgevingsfactoren, zoals lichamelijke activiteit, voeding, de kwaliteit en de duur van slaap.

MOOC List is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Wilt u leren hoe omgevingsfactoren het functioneren van de hersenen van de adolescent beïnvloeden? Bent u benieuwd of de opvoeding effect heeft? De MOOC Puberbrein: Brein, leefstijl en leren gaat in op deze factoren. Na een introductie in het thema gaat u aan de slag met onderwerpen als lichamelijke activiteit en leren, voeding en leren, en slaap en leren. Het effect van opvoeding op leren komt eveneens aan bod.

Bent u geïnteresseerd in onderzoek? Dan kunt u ook de verdiepingsopdrachten doen.

Na het afronden van deze MOOC zal u over de basiskennis beschikken over de invloed van omgevingsfactoren op het leren van adolescenten.

In de cursus leert u:

- hoe leren verklaard kan worden vanuit neurologisch perspectief;

- welke omgevingsfactoren van invloed zijn op het leren in het algemeen en op het leren van adolescenten in het bijzonder;

- hoe lichamelijke activiteit, voeding, slaap en opvoeding het leren van adolescenten beinvloeden;

- wat de evidentie is van de werking van deze omgevingsfactoren;

- wat de praktische implicaties zijn van de nieuwe kennis voor u als ouder, onderwijsgevende of beleidsmaker.

Verder kunt u zich aan de hand van aangeboden materialen oriënteren op de onderzoeksmethoden en technieken van onderzoek naar de psychobiologische determinanten van leren.

0
No votes yet

MOOC List is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.