Region Norrbotten

Region Norrbotten arbetar för dig som bor i Norrbottens län. Vi styrs av dig och de andra invånarna i länet genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets största arbetsgivare. Vi har cirka 7 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Sort options

Exploring Sustainable Production Systems (FutureLearn)

Discover the importance of sustainable production systems for our natural environment, global economy, and local communities. Examine sustainable production through a social, economic, and ecological lens. Sustainable production systems are manufacturing processes that conserve natural resources and energy. They do not negatively impact the environment or the communities around [...]