Formative Assessment

Sort options

Get Interactive: Practical Teaching with Technology (Coursera)

This course is designed to help you create dynamic, interactive online courses through the use of multimedia tools, student collaboration opportunities, and formative assessment and feedback. Each week we will focus on a particular topic: Using multimedia for teaching and learning; Encouraging student collaboration; Formative assessment and [...]

Assessing Achievement with the ELL in Mind (Coursera)

Apr 22nd 2024
Assessing Achievement with the ELL in Mind (Coursera)
Course Auditing
Categories
Effort
Languages
In this course, you will learn how to design assessments around the needs of your ELL students and their language level. You will learn how to incorporate language and content requirements for both formative and summative assessment types. You will learn to assess your ELL students through the use [...]

Toetsen voor leren in de praktijk (EMMA)

De MOOC Toetsen voor Leren in de praktijk gaat in op de theorie en praktijk van toetsen voor leren en illustreert dit met praktijkervaringen voor het ontwerpen van instrumenten voor toetsen voor leren. De cursus combineert state-of-the-art inzichten met een praktische insteek en biedt voldoende flexibiliteit. Ieder van de [...]