Multivariable

 

 


 

Customize your search:

E.g., 2017-09-22
E.g., 2017-09-22
E.g., 2017-09-22
Sep 29th 2014

Ders çok değişkenli fonksiyonlardaki ikili dizinin birincisidir. Burada çok değişkenli fonksiyonlardaki temel türev ve entegral kavramlarını geliştirmek ve bu konulardaki problemleri çözmekteki temel yöntemleri sunmaktadır. Ders gerçek yaşamdan gelen uygulamaları da tanıtmaya önem veren “içerikli yaklaşımla” tasarlanmıştır.

No votes yet
Aug 4th 2014

Ders çok değişkenli fonksiyonlardaki iki derslik dizinin ikincisidir. Birinci ders türev ve entegral kavramlarını geliştirmekte ve bu konulardaki problemleri temel çözme yöntemlerini sunmaktadır. Bu ders, birinci derste geliştirilen temeller üzerine daha ileri konuları işlemekte ve daha kapsamlı uygulamalar ve çözümlü örnekler sunmaktadır. Ders gerçek yaşamdan gelen uygulamaları da tanıtmaya önem veren “içerikli yaklaşımla” tasarlanmıştır.

No votes yet
Mar 14th 2014

M2O2C2 provides a first taste of multivariable differential calculus. By introducing the machinery of linear algebra, this course provides helpful tools for understanding the derivative of a function of many variables.

Average: 3.5 (6 votes)