Pau Castell Granados

 

 


 

Llicenciat en Història l'any 2006, obtenint el Premi Extraordinari de Fi de Carrera per la Universitat de Barcelona. L'any 2008 obté el Diploma d'Estudis Avançats en Història amb el treball "Processos per bruixeria a la Coma de Mont-rós: el cas de Margarida Rugall (1548)". En l'actualitat, gràcies a la concessió d'una beca F.P.U. (2008-2012), realitza la seva tesi doctoral sobre la bruixeria al Pirineu Central, dirigida per la prof. Teresa Vinyoles i el prof. Agustí Alcoberro. Ha participant en diversos projectes de recerca, entre els que destaca actualment CLAUSTRA: Atlas de Espiritualidad Femenina de los Reinos Peninsulares s.XII-XVI (2011-2014), dirigit per la prof. Blanca Garí. També ha dirigit dos projectes de recerca finançats per la Generalitat de Catalunya sobre la història oral al Pallars Jussà (ACOM 2009 i 2010) i ha impartit les assignatures de Técniques Paleogràfiques Medievals (Llicenciatura d'Història 2009-10) i Fonts escrites per a l'Arqueologia (Grau d'Arqueologia 2011-12) a la Universitat de Barcelona. Ha realitzat diverses estances a l'estranger a les universitats de Laval (Quebec), Université de Lausanne (Suïssa) i University of Oxford (Regne Unit), en el marc de la realització de la tesi doctoral.

More info here.
Customize your search:

E.g., 2017-08-23
E.g., 2017-08-23
E.g., 2017-08-23
Aug 28th 2017

Magical thought has always attracted human imagination. In this course we will introduce you to the Middle Ages through a wide conception of magic. Students will have an approach to medieval culture, beliefs and practices from the perspective of History and History of Science. Popular magic, as well as learned magic (alchemy, geomancy and necromancy) will be addressed.

Average: 7.4 (5 votes)