Online Advertisement

 

 


 

Customize your search:

E.g., 2017-09-08
E.g., 2017-09-08
E.g., 2017-09-08
Feb 24th 2015

The complete course ‘MOOC Mediawijsheid’ is about media literacy. Media literacy is a concept which covers a lot of different topics. To make this concept more insightful, we divided the MOOC into 10 smaller courses/themes. These 10 courses cover the following topics: media in society, online identity, online privacy, searching online information, online advertisement/publicity, online safety, media & health, today’s and tomorrow’s developments, what is/isn’t allowed online? and children online. | De volledige cursus ‘MOOC Mediawijsheid’ gaat over het veelomvattende begrip ‘mediawijsheid’. Om dit begrip inzichtelijker te maken, hebben we ervoor gekozen om de MOOC in 10 deelcursussen/thema’s onder te verdelen. De 10 thema’s die binnen deze MOOC behandeld worden zijn de volgende: mediatisering in de samenleving, online identiteit, online privacy, online informatie zoeken, online reclame, veilig online, media & gezondheid, ontwikkelingen van vandaag en morgen, wat mag wel/niet online? en kinderen online.

No votes yet