STARTS

Feb 24th 2015

MOOC Media Literacy. MOOC Mediawijsheid (PXL)

Created by: Delivered by:

The complete course ‘MOOC Mediawijsheid’ is about media literacy. Media literacy is a concept which covers a lot of different topics. To make this concept more insightful, we divided the MOOC into 10 smaller courses/themes. These 10 courses cover the following topics: media in society, online identity, online privacy, searching online information, online advertisement/publicity, online safety, media & health, today’s and tomorrow’s developments, what is/isn’t allowed online? and children online. | De volledige cursus ‘MOOC Mediawijsheid’ gaat over het veelomvattende begrip ‘mediawijsheid’. Om dit begrip inzichtelijker te maken, hebben we ervoor gekozen om de MOOC in 10 deelcursussen/thema’s onder te verdelen. De 10 thema’s die binnen deze MOOC behandeld worden zijn de volgende: mediatisering in de samenleving, online identiteit, online privacy, online informatie zoeken, online reclame, veilig online, media & gezondheid, ontwikkelingen van vandaag en morgen, wat mag wel/niet online? en kinderen online.

In the course summary, you can find the different subjects of this course. Here we will explain ‘how the course works’. Every theme/course has more or the less the same structure. We start with an introduction and an overview of the course. In the second part, you can see the expert in action. Here you can watch a mini-lecture of the expert. Next to the lecture you can also find some questions and video-answers about the theme. In the third part ‘aan de slag’, it’s all up to you ! You can read texts and articles, you get small assignments (quiz, poll, opinion,…) and you’re invited to join the discussion forum. Finally you will receive additional information about the topic and the opportunity to fill out the ‘course evaluation’.

The course started January the 12th, 2015. Every Monday at 16.00 pm starts a new theme. The previous themes remain available online.

The last theme starts March the 16th, 2015. Even after this date the course materials will remain available online.

------

Bij ‘course summary’ kan je de verschillende onderwerpen/thema’s van deze cursus terugvinden. Hier lees je ‘hoe de cursus werkt’. Ieder thema heeft ongeveer dezelfde structuur. We starten met een inleiding op het thema en een overzicht van de bijhorende cursus. In het tweede deel zie je de ‘expert aan het woord’. Hier kan je een mini-college van de expert bekijken. Naast het college kan je ook vragen over het thema, met video-antwoorden van de expert terugvinden. In het derde deel ga je zelf ‘aan de slag’. Je krijgt hierbij een aanbod van tekstmateriaal, kleine opdrachten (vragen, peilingen,…) en je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het discussieforum. Tot slot krijg je nog extra informatie over het thema en krijg je ook de kans om het thema te evalueren.

De cursus is gestart op 12 januari 2015. Iedere maandag om 16.00 u. start een nieuw thema. De voorgaande thema’s zullen online beschikbaar blijven.


Het laatste thema start 16 maart 2015. Het cursusmateriaal zal ook nog na deze datum online beschikbaar blijven.